Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Muzeum Vorařství

20.října 2015 se studenti druhého ročníku bezpečnostně právního oboru naší školy vydali v rámci výuky za dalším poznáním Prahy. Tentokráte bylo cílem exkurze MUZEUM VORAŘSTVÍ, které se nachází na Rašínově nábřeží u Železničního mostu.

Před vstupem do muzea byli studenti dotázáni, zda ví, proč se tomuto místu Prahy říká na Výtoni        a proč se muzeum nachází hluboko pod úrovní ostatní zástavby. Nikdo to nevěděl. Když jsme odcházeli, věděli to všichni.

V muzeu, kde se platí jen symbolické vstupné 20 korun, nás vřele přivítaly dvě milé dámy, které nám ukázaly a vysvětlily, co můžeme v muzeu zhlédnout.  

Samotné muzeum je původně gotická stavba pocházející z 16. století, stojí osamoceně pod úrovní ostatního terénu a je tak poslední stavbou, která připomíná existenci starého Podskalí, tedy staré rybářské osady, která se rozkládala od dnešního Železničního mostu až po Slovanský ostrov a to v úrovni Vltavy. Podskalí, tedy obec stojící pod vyšehradskou skálou, existovala od druhé poloviny 12. století. Kromě rybolovu se zde obchodovalo se dřevem. Obec postupně získala monopolní právo na obchod se dřevem, které sem voraři dopravovali z jihu Čech po Vltavě.  Od 16. století zde existovala celnice, kde se vybíralo mýto ze dřeva, které se po vodě dostávalo do Prahy. Místo, kde celnice stojí, se nazývá Výtoň a to od slovesa vytínat, tedy vyjímat část dřeva ze svázaných vorů právě jako mýtné, tedy jako daň.  Tato daň patřila nedaleké vyšehradské kapitule, pod kterou obec spadala, později náleželo mýtné Novému Městu a poté státu. Původně byla celnice jen jakýsi hrazený dvůr, kde se ukládalo vytínané dřevo a kde měli své příbytky výběrčí. Postupně se Výtoň stala skutečnou celnicí a místem, kde také odpočívali voraři po šestidenním plavení dřeva z Vyššího Brodu do Prahy.

Kromě historie starého Podskalí a vorařství jsme se v expozici muzea také seznámili s plaveckým spolkem Vltavan, který kromě jiného rok co rok pořádá tryznu za utonulé na českých řekách a tocích.

Po návštěvě muzea jsme se vydali po nábřeží Vltavy a představovali jsme si, jakým způsobem zde kdysi Podskaláci vítali stometrové vory, jak v zimě získávali led, který pak celý rok chladil, kromě jiného, sudy piva v pražských hospodách, a jak v létě těžili písek, ze kterého se poté stavěly další krásné pražské domy.

 

Popisek k fotografii: Třída 2.BP v Muzeu, v horní části fotografie to nejsou trámy, ale vorařská vesla.

Mgr. Ivan Krejčí

zpět

 

Novinky

Protokol o výsledcích společné části MZ

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky je připraven pro všechny žáky, kteří maturovali na jaře 2019 k vyzvednutí (kdo se nepřihlásil na VPŽ  - vyzvednutí povinné, kdo se přihlásil – vyzvednutí nepovinné).

Podzimní maturity

Přihlášky k podzimním maturitám lze podat již od 12.6.2019, poslední termín je 25.6.2019.

Švýcarsko

Ve dnech 30.9. - 5.10.2019 pořádá naše škola odbornou exkurzi. Více v aktualitách.

Zrušení večerního studia pro rok 2019/2020

V následujícím školním roce 2019/2020 nebude otevřen 1.ročník večerního studia viz. Přijímací řízení

2.kolo příjímacího řízení

Dne 30. 5. 2019 vyhlásila ředitelka školy  2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více informací  - Přijímací řízení.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz