Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Archiv 2012/2013

archiv 2013/2014

 

Roztančená zahrada 25. června 2013

Oslava výročí založení školy.

Foto zde

 

Návštěva podniku Zentiva dne 23. 5. 2013

Navštívili jsme Zentivu, kde nás ráno 23. 5. 2013 velmi mile přijali a nejprve podali základní informace o firmě. V místnosti „Bussiness Hall“ se nám představili tři pracovníci, shlédli jsme prezentaci o působení, struktuře a financích v Zentivě. Na konci této prezentace jsme dostali několik propagačních dárků. Společně s vedoucím výroby jsme následně prošli všechny etapy výroby léků: od vážení až po skladování a odvoz léků. Nejvíce nás zaujala výroba Ibalginu 400. Na závěr jsme obdrželi výtečný oběd. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Dokonce někteří z nás zvažují, že by se farmacii v budoucnu věnovali.

Vladimir Kravchuk, třída 3LA

"Společně s ostatními žáky z 2. a 3. ročníků jsem se zúčastnil odborné exkurze prostor farmaceutické společnosti Zentiva a.s., která spadá pod mateřskou společnost Sanofi. Na úvod naší návštěvy jsme byli seznámeni s poutavou historií této společnosti a rovněž se samotným komplexem ležícím na Praze 10.

Osobně mě z úvodních prezentací zaujala vysoká čísla produkovaných léků či finančních obratů, ale také i informace týkající se ochrany životního prostředí. Po seznámení se s Zentivou jsme procházeli oním komplexem, samozřejmě s odborným doprovodem, který nám poskytl zajímavé informace týkající se procesu výroby léčiv. Mnozí pak byli uchváceni procesem potahování bílých ibalginových jader.

Jak již z předešlých vět snad vyznělo, samotnou exkurzí jsem byl naprosto fascinován a odnesl jsem si neocenitelné informace!"

Petr Polák, 3. LA

Foto zde

 

Psychologická olypiáda - celostátní kolo

Ve dnech 10. a 11. dubna 2013 se student 3. ročníku oboru Zdravotnického lycea Petr Polák zúčastnil celostátního kola Psychologické olympiády. Organizátorem této soutěže byla Střední zdravotnická škola Šumperk.

Vítězové krajských kol předvedli opravdu podivuhodné výkony. Byly prezentovány práce na úrovni takřka vědecké. Mnozí se pustili i do vlastních výzkumů či přišli s poutavými životními příběhy. Nabyté zkušenosti se pro ně stanou neocenitelné v budoucím studiu.

Je pro nás velkým potěšením, že právě student naší školy Petr Polák se umístil v celostátním kole Psychologické olympiády na prvním místě a vyhrál tak celou olympiádu.

Osobně by chtěl poděkovat PhDr. Kadlecové za doprovod a podporu. Poděkování za podporu rovněž patří celé třídě 3. LA v čele s PhDr. Boldišovou, které patří velké díky za odborné rady.

Foto zde

 

EVVO na naší škole

Dne 4. dubna 2013 jsem se zúčastnila semináře koordinátorů ekologické výchovy Hl. m. Prahy. Seminář byl zaměřen na ekologizaci provozu školy, to je ekologicky šetrné a úsporné chování a konání.

  1. Vnášení ekologického aspektu do materiální činnosti – zateplování budov, výměna oken, hospodaření s vodou, elektřinou, teplem, šetření zdrojů-papíru, hygienických potřeb, předcházení vzniku odpadů, třídění odpadu.
  2. Ekologizace z hlediska výchovného procesu, z hlediska zdraví a zdravého životního stylu, dotváření vnitřního i vnějšího prostředí, důsledné přezouvání, formování vztahu k místu.

Zásadní koncepcí EVVO je výchova a vzdělávání k udržitelnému rozvoji v rámci aktivit naší školy. Jsou to všechny naše aktivity související s výchovou ke zdraví a zdravému životnímu stylu, aktivity v rámci SOČ, ekologická a chemická olympiáda. Jsme zapojeni do mezinárodního vzdělávacího projektu Enersol / úspory energií a obnovitelné zdroje/ - žákyně Nicola Bělohlávková prezentovala v roce 2011 projekt „Úspory energie na naší škole po výměně oken a zateplení budovy“.

Každý, kdo přijde po letech do budovy naší školy, vidí, jak jsme vše zmodernizovali a zefektivnili. Ekologizaci provozu školy-úspory tepla, elektřiny a hospodaření s vodou jsme na naší škole začali uskutečňovat ještě dávno předtím, než byl tento termín vytvořen. Stále se nám ale nedaří vychovávat naše žáky nejen k třídění odpadu, ale často i k samotnému ukládání odpadků do odpadkových košů. Více je zapojit do vytváření prostředí / výzdoba učeben, neplýtvání elektřinou, teplem...

V rámci zdravého životního stylu bychom přivítali podávání obyčejné pitné vody ve školní jídelně.

Veletrh Česká příroda probíhal v Národním domě na Vinohradech ve dnech 19. a 20. dubna 2013.
Z naší školy se zapojili do programu dle svých zájmů Soňa Bendová /obor sociální činnost/,Kristýna Hlavová,Alexandra Hoňková, Barbora Strnádková / zdravotnické lyceum/Andrea Smutná a Tomáš Pásler /obor ošetřovatel/. Nejaktivnějšími žáky z naší školy byli Tomáš Pásler a Soňa Bendová –vysoutěžila publikaci „Péče o lesní ekosystémy“ a byla vylosovaná jako jediný výherce Víkendového pobytu v CHKO České Švýcarsko pro čtyři osoby – gratulujeme.

Mgr. Eva Bryndová

 

Psychologická olympiáda - regionální kolo

V pátek dne 15. 3. 2013 se v posluchárně Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy 5. května konalo regionální kolo psychologické soutěže na téma „Hodnoty a životní styl“. Soutěže se zúčastnili studenti ze tří pražských zdravotnických škol: SZŠ Ruská, CSZŠ Ječná, VOŠZ a SZŠ 5. května. Všichni účastníci, nejenom naší školy, ale také ostatních, se prezentovali na velmi vysoké úrovni.

Navzdory kvalitě a preciznosti provedení se studentky Jiránková ze třídy 2. LB (Zdravotnické lyceum) a Šalamonová ze třídy 2. B (Zdravotnický asistent) bohužel neumístily na vítězných příčkách. Nutné je ocenit jejich odvahu, neboť vystoupení před publikem v tak velké posluchárně nebylo zcela lehkým úkolem. První místo regionálního kola psychologické soutěže obsadil student 3. ročníku Zdravotnického lycea Petr Polák, který dokázal využít svých zkušeností z předešlého ročníku soutěže.

Velké poděkování patří PhDr. Blance Kadlecové, která byla součástí pedagogické části poroty a dále vedení školy za možnost účastnit se soutěže.

Foto zde

 

Psychologická olympiáda - školní kolo

Školní kolo Psychologické olympiády se konalo již po osmé v pátek dne 1.3. 2013. Soutěže se zúčastnilo 21 účastníků z oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel, velký zájem projevili studenti ze Zdravotnického lycea. Hlavním garantem olympiády byla již léta osvědčená PhDr. Blanka Kadlecová.

Olympiáda prezentovala skvělé výkony, první místo obsadila studentka Jiránková z 2. LB, druhé místo Petr Polák z 3. LA a třetí místo přisoudila odborná porota studentce Šalamounové z 2. B ZA. Porota udělila rovněž 2 mimořádné ceny Chi Do Thi Minn (2.A ZA) a V. Kravchukovi (3.LA) První tři postupují do regionálního kola.

Soutěžní porota pracovala ve složení: PhDr. Z. Pohlová, Ing. H. Svobodová, Mgr. H. Bredová (pedagogové), H. Pavlásková a V. Blážová (studentky 4. ročníku)

Foto zde

 

Nejlepší zdravotnická škola v Praze

Podle článku o nejlepších středních školách podle výsledků maturitních zkoušek v posledních dvou letech umístěného na www.centrum.cz se naše škola umístila na 1. Místě v Praze. Máme radost!!

 

Recitační soutěž

II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů z Prahy, pořádaný občanských sdružením Čtvrtlístek ve spolupráci s naší školou, proběhl v kapli FNKV dne 26.2. 2013.

Přehlídka se koná na počest předčasně zesnulého herce a dabéra Rosti Čtvrtlíka. Vyvrcholení této soutěže je celorepublikově připraveno na duben v děčínském gymnáziu.

Odpoledne plné poezie probíhalo ve slavnostní a příjemné atmosféře. Studenty z řady pražských gymnázií doplnili skvělými výkony i zástupci naší školy.

Soutěžní porota vybrala jako nejlepší studentku Vašíčkovou z gymnázia Voděradská z Prahy 10. Řada čestných uznání, udělených porotou, svědčí o ocenění mnoha úžasných recitačních výkonů studentů.

Foto z akce zde

Recenze studenta Nejezchleby

"Ač jsem se neúčastnil recitační soutěže jako soutěžící, měl jsem tu možnost podílet se na ní jako moderátor. A myslím, že to byla role stejně obtížná, jako kdybych se měl před sál plný lidí sám postavit s básní..." Celý článek zde

 

Adopce na dálku

Co je Adopce na dálku? ... celý článek zde

 

Česko se hýbe, cvičí a tančí

10.06.2013

Ráda bych Vám i vašim závodníkům chtěla poděkovat za účast jménem organizátorů akce „Česko se hýbe, cvičí a tančí“, jehož jste byli součástí v sobotu 1.6.2013 v pražské O2 areně.

Doufáme, že se Vám akce líbila a většině z Vás splnila očekávání. Věřte mi, že jsme se jako organizátoři snažili o zdárný průběh akce, ale vzhledem k opatřením, které souvisejí s pořádáním akcí v těchto prostorách, jsme na některé problémy narazili až v průběhu konání akce,za které se Vám tímto chceme i omluvit.

Jsme přesvědčeni, že myšlenku, která je za projektem „ Česko se hýbe“ jsme určitě splnili a budeme se na vás těšit i při dalších akcí.

Celkem se akce zúčastnilo 2270 závodníků, 2160 diváků, za celý den jsme mohli vidět 171 pohybových skladeb, na gala večeru vystoupilo mimo vybrané skladby na 250 hostů.

Natáčení klipu, kterého jste byli součástí , se bude vysílat v přenosech programu České televize sport.Jsme rádi, že se realizace povedla.

V případě, že máte nějaká doporučení, přání, neváhejte nás kontaktovat.

Za celý organizační tým

Foto zde

 

Holistický přístup v péči o seniory

25.03.2013

„Holistický přístup v péči o seniory“ je název projektu, který byl realizován na naší škole opět v rámci programu Leonardo da Vinci, a to v letech 2011 -2013.

Tímto projektem jsme navázali na osvědčenou dlouhodobou spolupráci s našimi norskými partnery. Stáže studentů proběhly ve třech bězích v domově seniorů ve městě Lardal a zúčastnilo se jich 19 studentů oboru zdravotnický asistent.

Tato odborná sedmnáctidenní stáž probíhala nejen ve vlastním domově seniorů, ale i v domácí péči, která pod tuto instituci spadá. Naši stážisté se v průběhu celého pobytu zajímali, jakým způsobem jsou saturovány biologické, sociální, psychické i spirituální potřeby norských seniorů.

Pracovali jednotlivě pod dozorem norského ošetřovatelského personálu, poskytovali ošetřovatelskou péči, aktivizovali klienty, učili se používat přístroje a zařízení k manipulaci s imobilními klienty a především si osvojili nové zkušenosti.

Během celé stáže studenti zpracovávali prostřednictvím holistického přístupu ke klientům konkrétní témata, se kterými na závěrečném evaluačním semináři poslední den jejich stáže seznámili své spolužáky, učitele, naše norské partnery a ošetřovatelský personál. Prezentace probíhala v angličtině.

Po návratu domů proběhlo vždy evaluační setkání a workshop s vedením školy a všemi členy předmětové komise ošetřovatelství, kde došlo vždy ke vzájemné výměně informací mezi studenty a pedagogy.

Závěrem nutno podoktnout, že studenti byli vždy velmi spokojení, hodně srovnávali a zjistili, že nezaostáváme v konkrétním plnění potřeb klientů při poskytování ošetřovatelské péče, ale je co vylepšovat především v přístupu ke klientům samotným i v interpersonální komunikaci.

Naopak norský ošetřovatelský personál vysoce ocenil teoretické vědomosti stážistů i jejich ošetřovatelské dovednosti. Dokonce náměstkyně ošetřovatelské péče tohoto domova nabídla studentům pracovní místa po absolvování naší školy!

Jsme na naše studenty velmi hrdí, nezanedbatelná je i ověřená skutečnost jejich konkurenceschopnosti na celoevropském trhu práce. Jejich výsledky a entuziasmus nás velmi motivují do další pedagogické práce.

RNDr. Dagmar Kenkušová

 

52. maturitní ples Střední zdravotnické školy

19.03.2013

Foto zde

 

Den otevřených dveří

21.01.2013

Zcela zaplněná jídelna rodičů a dětmi na včerejším Dnu otevřených dveří byla příjemným zahájením roku.
Foto zde

 

Evaluace Norsko 2012

21.12.2012

Na evaluačním semináři k odborné stáži uskutečněné v září 2012 se sešli odborní pedagogové školy a studenti, účastníci pobytu v Norsku. Každý z nich si připravil prezentaci ke konkrétnímu tématu. Tato témata studenti obdrželi od Mgr. Janíkové, která zajišťovala odbornou supervizi celého výjezdu. Témata se týkala holistického přístupu ošetřovatelské péče o seniory, což studenti v rámci zahraničního pobytu realizovali jak v samotném Institutu, tak v domácí péči.

Celý článek zde

Foto zde

 

Uplatnění na trhu práce je silnou devízou naší školy

19.12.2012

V prosinci 2012 se v odborném kabinetě somatologie sešli zástupci Pedagogicko-psychologické poradny Praha 10 a výchovní poradci základních škol z desítky... celý článek zde.

 

Maturitní a imatrikulační ples SZŠ v roce 2013

18.12.2012

Rádi Vám sdělujeme, že Maturitní a imatrikulační ples proběhne opět ve velkém sále paláce Lucerna, v sobotu dne 9. března 2013 od 19.00 hodin. Prodej vstupenek byl již zahájen. O termínu prodeje v lednu Vás budeme informovat.

 

Důležitá zpráva pro žáky maturující ve školním roce 2012 – 2013

07.12.2012

V týdnu od 10. do 14. prosince 2012 je nutné dostavit se do školy k Mgr. Šiklové a podepsat výpis z přihlášky k MZ.

 

17. ročník výstavy Schola Pragensis 2012

06.12.2012

Kongresové centrum Praha opět nebývale ožilo. Na 17. ročníku výstavy Schola Pragensis 2012 zaujímal reprezentační stánek SZŠ, pod č. 333, jednu z největších výstavních ploch. 140 vystavujících škol poutalo svými nabídkami na vzdělání žáky devátých tříd ZŠ.

Možností ke studiu je v Praze nepřeberné množství, ale umět si správně vybrat, to je někdy opravdu těžké. Nezřídka se stává, že volba druhu školy je chybná, student to zjistí pozdě a může zůstat po neúspěchu bez vzdělání a na úřadu práce. Na naší škole se na možnost změny oboru během studia myslí. Kdo by nezvládl maturitu, může přejít na učební obor, kdo zamýšlí stát se lékařem, absolvuje Zdravotnické lyceum. Hlavní je, studium ukončit.

Svou velkou roli určitě hraje i zvyšující se podíl seniorů v české i evropské populaci. Naše škola vzdělává pro Povolání Budoucnosti.

Foto zde

 

Den otevřených dveří

29.11.2012

Den otevřených dveří na SZŠ Ruská proběhne ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 16.30 hodin do 18 hodin v prostorách školy.

 

Třídní schůzky se konají ve středu 21. listopadu 2012

20.11.2012

Třídní schůzky se konají ve středu 21. listopadu 2012 od 17 hodin v budově školy. Rozpis tříd do jednotlivých učeben bude vyvěšen v recepci školy.

 

Den otevřených dveří

12.11.2012

Den otevřených dveří 14. listopadu 2012 Informace o studiu a přijímacím řízení bude podávat vedení školy v 16 hodin a v 17 hodin v jídelně školy.

 

Jarní termín náhradních a opravných zkoušek

07.11.2012

Bývalí žáci školy, kteří chtějí skládat náhradní nebo opravné zkoušky v jarním termínu MZ ve školním roce 2012/2013, si mohou vyzvednout přihlášku k této zkoušce u Mgr. Šiklové. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 25. listopadu 2012 Mgr. Šiklové.

 

Den otevřených dveří

30.10.2012

Den otevřených dveří na SZŠ Ruská proběhne ve středu 14.listopadu 2012 od 15.30 hodin.

 

Den zdraví 3.10. 2012 ve sportovním areálu Gutovka

12.10.2012

Studentky 4.A měřily tlak a puls široké veřejnosti. Za svoji aktivitu - ve svém volném čase - byly Úřadem m. č. Praha 10 oceněny.

Foto zde

 

PODĚKOVÁNÍ - Srdíčkové dny

09.10.2012

Vážená paní ředitelko,

děkujeme Vám za uvolnění studentů školy a tím umožnění jejich účasti na sbírce Srdíčkové dny, která dosáhla úžasného výsledku.

Zde naleznete děkovný certifikát a prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným studentům a samozřejmě i pedagogům, jejichž pomoci si opravdu velmi vážíme.

Zde si můžete přečíst poděkování některých rodičů vážně nemocných dětí, kterým naše organizace již pomohla - věříme, že Vás potěší: Celkový přehled obdarovaných dětí najdete zde.

S velikým poděkováním a přáním krásného podzimu se na další spolupráci těší Lucie Faktorová, Občanské sdružení Život dětem.

 

Termíny opravných zkoušek

25.09.2012

Opravná zkouška Aj, Veronika Jandová - středa 26. září 2012 ve 12.50 hodin v učebně 311, 3. patro.
Opravná zkouška Čjl, Veronika Jandová - čtvrtek 27. září 2012 ve 13 hodin v učebně 309, 3. patro.
Opravná zkouška Oše, Markéta Barešová - čtvrtek 27. září 2012 ve 13 hodin v učebně 103, 1. patro.

 

Pozdrav z Hamburku - Brány do světa

25.09.2012

Velice srdečně nás přijali v Univerzitní klinice Eppendorf v Hamburku.
I když zde prší, pozorujeme s nadšením vše kolem.

Co jsme se dozvěděli?
Prvních čtrnáct dní platí pacienti za pobyt v nemocnici 20 Euro denně, patnáctý den již veškerou platbu přebírá zdravotní pojišťovna.
V porovnání s námi, je to výrazně jiné!
A průměrná měsíční gáže zdravotní sestry? Pohybuje se kolem 2500,- Euro brutto. Každý si své práce váží a současně i svých pacientú.

Během naší návštěvy jsme zavítali do nemocniční kaple, kde se konají pravidelně bohoslužby a současně je zde možnost rozloučení se se zesnulým. Navštívili jsme i školící centrum, kde se vzdělává veškerý zdravotnický personál.

Účastníci pobytu zdraví své blízké!

Foto zde

 

Zpráva z Norska – pondělí 24. září 2012

24.09.2012

Z Norska všichni zdraví a posílají nová fota. Něco z jejich programu.

„Pobyt se nám pomalu zkracuje, studenti dodělávají svoje prezentace. Dnes je budou překládat do angličtiny, aby je mohli zítra prezentovat našim norským partnerům včetně vedení Domova seniorů.
Posíláme Vám fotografie z další konzultace s vrchní sestrou. Ta žákům poskytla informace, týkající se chodu instituce a holistického přístupu ošetřovatelské péče k jejich klientům. Mnohé takto získané informace studenti zapracují do svých prezentací.

O víkendu jsme byli na výletě v Bergenu. Jak je vidět, počasí nám neuvěřitelně přálo... Fotky jsou nejen ze samostého města, ale i z bergenského Podmořského světa, ve kterém jsou studenti zachycení u kontaktních akvárií“. Zdraví všichni z Norska (studenti i učitelé).

Foto zde

 

Další zprávy z Norska

20.09.2012

Stážisti z Norska jsou v polovině pobytu a vzkazují, že jsou se stáží spokojení a že po návratu sdělí své dojmy, poznatky a postřehy svým spolužákům a pedagogickému sboru.

Účastníci pobytu zdraví své rodiče

P.S.
Reakce na přítomnost českých stážistů v domově je pozitivní, protože pracují velmi svědomitě a s nadšením. Rovněž odpovědně se staví k vytváření svých prezentací. Práce na zadaných tématech je baví a průběžně je konzultují s vrchní sestrou a Mgr. Janíkovou.

Foto zde

 

Burza učebnic

18.09.2012

Burza učebnic (nákup i prodej) se bude konat v pondělí 24. září 2012 od 15 do 17 hodin v jídelně školy. Studenti si nákup i prodej organizují sami, ručí si za učebnice i finanční hotovost!!! Vítáni jsou i bývalí žáci školy.

 

A co se týká dalších aktivit přes víkend?

18.09.2012

V sobotu jsme byli na půldenním výletu, při kterém jsme navštívili kostel ve vesničce Burgund. Je to dřevěný kostel ze 12. století. Takových kostelíků bylo v Norsku asi 1000, do současné doby se jich zachovalo 29, takže jde skutečně o unikátní památku.

V neděli jsme absolvovali celodenní výlet, při kterém jsme poznali tři světové unikáty. Projeli jsme nejdelším pozemním tunelem, dále jsme se plavili po nejdelším fjordu a konečně jsme vyšplhali vláčkem po nejstrmější železnici na světě do nadmořské výšky bezmála 900 m n.m.

Příští víkend se chystáme do Bergenu.

Dnes dne 17.9. nastoupili studenti opět do práce, odpoledne se zúčastní setkání s vrchní sestrou, se kterou budou konzultovat zadaná témata týkající se oblasti holistického přístupu ke klientům. Následně všichni předvedou Mgr. Janíkové obsah svých prezentací, které průběžně zpracovávají a konzultují.

Počasí je nám příznivě nakloněno, prší jen občas, někdy taky vysvitne sluníčko, což na Norsko v tomto ročním období není vůbec špatné..


Nové zprávy z Norska

18.09.2012

Žáci jsou jako obvykle rozděleni do dvou skupin po čtyřech. Jedna skupina zahájila svoji stáž ve vlastním domově seniorů, druhá v domácí péči. Každý žák má svého mentora, který jej vede při vykonávání ošetřovatelské péče, je mu stále k dispozici při seznamování se s prostředím a zodpovídá všechny dotazy. V polovině stáže si žáci vymění svoje pracovní pozice.

Mgr. Janíková zadala žákům témata, související s holistickým přístupem při vykonávání ošetřovatelské péče v domově seniorů. Účastníci pobytu budou tato témata zpracovávat a při závěrečném evaluačním semináři v naší škole se uskuteční prezentace pro nejširší auditorium včetně partnerů z Norska. Srdečné pozdravy všem, především rodičům!

 

Výsledky podzimních maturit

13.09.2012

Žáci, kteří maturovali ústně v úterý a ve středu, se mohou telefonicky nebo mailem (na adrese siklova@szs-ruska.cz) informovat o výsledku své maturitní zkoušky.

 

Setkání HV Sdružení rodičů a přátel  

13.09.2012

Setkání HV Sdružení rodičů a přátel se ve školním roce 2012/2013 prvně uskuteční ve středu dne 26. září 2012 od 17.15 h v atriu školy. Zváni jsou všichni rodiče, kteří by se chtěli aktivně zapojit a pomoci!

 

Naši stážisté se hlásí z Norska

13.09.2012

Všichni jsme v pořádku a cesta proběhla podle plánu.

Dnes jsme byli přijati norskou stranou v domově seniorů. Studenti se seznámili s chodem celé instituce a byli rozděleni do skupin. Všechny dotazy jim byly zodpovězeny, těší se na nové podněty, které souvisí s novým prostředím a přístupem k péči o seniory.

Účastníci odborné stáže

 

Třídní schůzky prvních ročníků

12.09.2012

Třídní schůzky prvních ročníků se konají v pondělí 17. září 2012 od 16 hodin v budově školy.

 

Výsledky písemné části podzimních maturit

11.09.2012

Studenti školy, kteří při podzimním termínu maturitní zkoušky skládali pouze písemné části, mohou zavolat Mgr. Šiklové, zda byli úspěšní.

 

Termíny dodatečných a opravných zkoušek (září 2012)

05.09.2012

více informací zde

 

Projev ředitelky školy pro školní rok 2012-2013

03.09.2012

více informací zde

 

archiv 2011/2012

 

Novinky

Termíny ZNT, opravných a rozdílových zkoušek

V záložce Aktuality naleznete termíny zkoušek za školní rok 2018 - 19.

Termíny ZNZ a OZ - přesun na srpen

Vzhledem k tomu, že od soboty budou ve škole probíhat bourací práce a bude zde zvýšený hluk a prašnost, přesouvají se všechny ZNT, opravné a rozdílové zkoušky na poslední týden v srpnu od 26. 8. 2019. Termíny budou vyvěšeny na stránkách školy a v recepci příští týden.

Podzimní maturity

Podepsání protokolu a výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na podzim 2019 je povinné a možné již od 26.6.2019 do 4.7.2019.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Návrhy na kandidáty posílejte na mailovou adresu Mgr. Šiklové do konce července.

3. kolo přijímacího řízení - sociální činnost

Dne 20. 6. 2019 vyhlásila ředitelka školy  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor sociální činnost. Více informací Přijímací řízení - Obecné informace.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz