Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Odborná stáž ve Španělsku 2015

Druhého běhu projektu „Specifika ošetřovatelské a nutriční péče u seniorů v zahraničí“ v rámci programu Erasmus + se zúčastnilo 9 žáků naší školy (6 dívek a 3 chlapci).

Do stáže, která proběhla v termínu 24. 4. – 8. 5. 2015, byli zapojeni opět žáci dvou oborů, a to Ošetřovatel a Zdravotnický asistent.

 

Průběh stáže

Stážisté pracovali ve dvojicích (v jednom případě jednotlivě) v pěti různých institucích, které zajišťovaly ošetřovatelskou a sociální péči pro seniory v Granadě a jejím okolí.  

Na základě vyhodnocení nutričního screeningu podávali stravu a tekutiny, podíleli se na prevenci dehydratace a podvýživy seniorů, rovněž uspokojovali potřeby klientů v základních oblastech – hygienická péče, dopomoc s oblékáním, péče o kůži a dutinu ústní.

Dále se podíleli na aktivizaci klientů pomocí  ergoterapie a kognitivního tréninku paměti a uspokojování jejich sociálních potřeb.

Ošetřovatelské výkony prováděli na základě svých kompetencí v závislosti na oboru, který jednotliví žáci studují.

Svoje poznatky a nové zkušenosti prezentovali stážisté na závěrečném evaluačním semináři v Ganadě, kterého se zúčastnili, jak doprovázející pedagogové, tak španělští partneři. Na závěr obdrželi Europass Mobility, ve kterém jsou tato stáž a její dosažené výsledky zaznamenány. Tímto certifikátem se budou moci prokazovat ve své profesní kariéře.

 

Diseminace

Se specifiky ošetřovatelské péče ve Španělsku seznámili žáci svoje spolužáky na teoretických hodinách ošetřovatelství i na odborné praxi. Dále vystoupili se svými odbornými prezentacemi na předmětové komisi ošetřovatelství, kde byli přítomni všichni vyučující odborných předmětů. Nové poznatky nepřivezli jen žáci, ale i Mgr. Patrik Burda, který stážisty po celou dobu zahraniční praxe odborně vedl.

Díky tomuto odbornému pobytu dojde zajisté ke zkvalitnění výuky odborných předmětů i obohacení našeho ŠVP.

 

RNDr. Dagmar Kenkušová

 

Fotogalerie zde

 

zpět

 

Novinky

Termíny ZNT, opravných a rozdílových zkoušek

V záložce Aktuality naleznete termíny zkoušek za školní rok 2018 - 19.

Termíny ZNZ a OZ - přesun na srpen

Vzhledem k tomu, že od soboty budou ve škole probíhat bourací práce a bude zde zvýšený hluk a prašnost, přesouvají se všechny ZNT, opravné a rozdílové zkoušky na poslední týden v srpnu od 26. 8. 2019. Termíny budou vyvěšeny na stránkách školy a v recepci příští týden.

Podzimní maturity

Podepsání protokolu a výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na podzim 2019 je povinné a možné již od 26.6.2019 do 4.7.2019.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Návrhy na kandidáty posílejte na mailovou adresu Mgr. Šiklové do konce července.

3. kolo přijímacího řízení - sociální činnost

Dne 20. 6. 2019 vyhlásila ředitelka školy  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor sociální činnost. Více informací Přijímací řízení - Obecné informace.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz