Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Bezpečnostně právní činnost

Charakteristika vzdělávacího programu

Absolvent se uplatní jako příslušník Policie ČR, Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, Justiční stráže, obecní policie, v bezpečnostních a právnických agenturách a institucích státní správy a samosprávy, ve složkách Integrovaného záchranného systému.

Pro výkon některých z těchto povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.

Získané vzdělání umožní absolventovi ucházet se o přijetí ke vzdělávání na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách podobného typu.

 

Délka a forma studia - 4 roky, denní

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky (dívky i chlapce) a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Obor vzdělávání - 68-42-M/01 Bezpečnostně-právní činnost - Školní vzdělávací program (ŠVP) podle RVP počínaje 1. ročníkem s platností od 1. 9. 2010

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.5.2008, čj. 6 907/2008-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Bezpečnostně právní činnost je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

zpět na přehled oborů

 

Novinky

Den otevřených dveří

V sobotu 19. ledna 2019 proběhne od 9 hodin do 12 hodin na SZŠ Ruská Den otevřených dveří. Všechny zájemce o studium srdečně zveme.

Sdělení zákonným zástupcům

Počínaje školním rokem 2018/2019 dochází ke změně v organizaci předávání informací o žácích prostřednictvím třídních schůzek. Další informace naleznete v záložce Aktuality.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz