Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Zdravotnické lyceum

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách. Je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, se zastoupením všech všeobecně vzdělávacích předmětů obvyklých u lyceálních oborů (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, občanská nauka, matematika, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie), avšak s rozšířenou výukou těch předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské nebo vyšší odborné studium příslušného zaměření.

Součástí vzdělávacího obsahu jsou i předměty aplikačního charakteru, které rozšiřují znalosti všeobecně vzdělávacích předmětů o učivo související s budoucím studijním zaměřením.

Absolvent je vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Učební plán předpokládá, že absolvent nastoupí na vysokou školu, pokud tak neučiní, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání ve zdravotnicví a sociální oblasti.

Jde o čtyřleté denní studium, zakončené maturitou.

 

Délka a formy studia- 4 roky denní studium

Vstupní předpoklady žáků - Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.

Kmenový obor - 7842M Lyceum

Studijní obor - 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum

Obor vzdělávání -78-42-M/04 Zdravotnické lyceum - Školní vzdělávací program podle RVP počínaje
1. ročníkem od 1. 9. 2011

Rámcový vzdělávací program (RVP) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.5.2009,
čj. 9325/2009-23.

Školní vzdělávací program (ŠVP) oboru Zdravotnické lyceum je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

zpět na přehled oborů

 

Novinky

Podání přihlášek ke studiu

Studijní oddělení přijímá přihlášky ke studiu do 1. ročníků všech studijních oborů denně do čtvrtka 28. února 2019 do 16 hodin.

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto byly rozeslány. Pokud k Vám nedorazily, ozvěte se na adresu siklova@szs-ruska.cz.

Sdělení zákonným zástupcům

Počínaje školním rokem 2018/2019 dochází ke změně v organizaci předávání informací o žácích prostřednictvím třídních schůzek. Další informace naleznete v záložce Aktuality.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz