Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Odborná stáž v Nizozemí 2009

Naše škola získala v květnu 2009 grant v rámci programu Leonardo da Vinci, díky kterému vycestovalo 18 žákyň v listopadu na třítýdenní odbornou stáž do Nizozemí. Byli jsme samozřejmě všichni zvědavi, jak budou děvčata naši školu v zahraničí reprezentovat. I když již máme zkušenosti se zahraničními projekty, takto rozsáhlý projekt proběhl v historii školy poprvé.

 

Průběh stáže

První tři dny strávily žákyně se svými doprovázejícími učiteli ve zdravotnické škole Vitalis College v holandské Bredě.

Naše úvodní prezentace o České republice, Praze a naší škole sklidila velký potlesk a probudila u zahraničních studentů velký zájem, takže když pak žákyně pracovaly v mezinárodních skupinkách, musely odpovídat na spoustu otázek. V těchto skupinkách se studenti navzájem seznámili a diskutovali mj. i o rozdílech ve vzdělávacím systému zdravotníků v obou zemích.

Další dva dny měly naše žákyně předvést svoje ošetřovatelské dovednosti holandským učitelům v jejich odborných učebnách. Praktickému předvedení výkonů předcházela teoretická příprava, vedená samozřejmě v angličtině, pro kterou bylo základem srovnání standardů ošetřovatelské péče v českých a holandských poměrech. Jednalo se nejen o základní ošetřovatelskou péči, ale také o odborné výkony. Naše žákyně obstály na výbornou a v mnohém předčily holandské studenty.

Co se týká školního vybavení, některé pomůcky byly pro nás nové ( např. model na aplikaci injekcí, kde bylo možné vidět po odkrytí svalu sedací nerv) a některé jsme viděli jen na exkurzích (např. zařízení na zvedání pacienta).

Po této úvodní fázi projektu nastala ta hlavní část. Naše studentky byly rozděleny do různých zdravotnických zařízení, převážně nemocnic a domovů důchodců, kde společně s holandskými studentkami vykonávaly odbornou praxi. Pracovaly pod supervizí holandských sester a ty si je nemohly vynachválit. Oceňovaly nejen jejich ošetřovatelské dovednosti, ale i jejich schopnost dorozumět se v angličtině. Některým žákyním nabídla zdravotnická zařízení dokonce placenou letní brigádu!

Doprovázející učitelé, kteří jednotlivá pracoviště objížděli, byli na všechny naše žákyně hrdí.

 

A co na zahraniční stáž říkají samotné žákyně?

„Byla to úžasná zkušenost, kterou by měli zažít i všichni naši spolužáci“: prohlásily jednomyslně.

 

A co na ně nejvíce zapůsobilo?

Nejvíce ocenily klidnou uvolněnou atmosféru ve všech zdravotnických zařízeních. Nadřízení nikdy nezvyšovali hlas, lékaři se chovali k sestrám jako k rovnocenným partnerům. Na odděleních pracovalo dvakrát více sester než u nás, takže si mohly dovolit i pravidelnou přestávku na kafíčko.

V nemocnicích pracují sestry, které jsou určeny jen k jednomu zdravotnickému výkonu- např. odebírání krve. Tato sestra odebírá krev pacientům na všech odděleních v celé nemocnici.

Objevily se však i negativní věci, které žákyně překvapily. Holandské sestry například nepoužívaly při hygieně pacientů jednorázové rukavice a málo komunikovaly s pacienty.

Nelze zde zmínit vše, o čem žákyně diskutovaly s vedením školy na evaluačním semináři 25.11. 2009. Víme ale určitě, že díky této stáži se obohatí nejen teoretická výuka ve škole, ale i praktická v nemocnicích.

Dále víme určitě, že budeme znovu žádat o grant v rámci programu LdV, abychom mohli zorganizovat pro naše žáky další zahraniční stáž. A kam to bude příště? Do dalekého Norska!

 

zpět na předchozí stránku

 

Novinky

Termíny ZNT, opravných a rozdílových zkoušek

V záložce Aktuality naleznete termíny zkoušek za školní rok 2018 - 19.

Termíny ZNZ a OZ - přesun na srpen

Vzhledem k tomu, že od soboty budou ve škole probíhat bourací práce a bude zde zvýšený hluk a prašnost, přesouvají se všechny ZNT, opravné a rozdílové zkoušky na poslední týden v srpnu od 26. 8. 2019. Termíny budou vyvěšeny na stránkách školy a v recepci příští týden.

Podzimní maturity

Podepsání protokolu a výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na podzim 2019 je povinné a možné již od 26.6.2019 do 4.7.2019.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Návrhy na kandidáty posílejte na mailovou adresu Mgr. Šiklové do konce července.

3. kolo přijímacího řízení - sociální činnost

Dne 20. 6. 2019 vyhlásila ředitelka školy  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor sociální činnost. Více informací Přijímací řízení - Obecné informace.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz