Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Evaluační seminář ve vzdělávacím programu Leonardo da Vinci

Červnového semináře se zúčastnili studenti, rodiče a pedagogové, včetně zástupců MPSV a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 

SZŠ v projektu Leonardo da Vinci

Naše škola je již třetím rokem zapojena do jmenovaného vzdělávacího programu, který poskytuje finanční prostředky, za něž se dá spolupráce se zahraničím realizovat.

Konkrétně zahrnoval odborné stáže v Nizozemí (2009) a v Norsku (2010 a 2011), kde se studenti zapojili pod odborným vedením do pečovatelských procesů sociálních zařízení. První odborná stáž v Norsku proběhla v říjnu 2010, vycestovalo 7 studentů a letos, v termínu od 4. - 20. května dalších 7. Jejich praxe probíhala v Domově seniorů a domácí péči malého pětitisícového norského městečka.

 

V čem je Norsko odlišné

V Norsku je odlišný vzdělávací systém. Školní docházka trvá 10 let a pak lze absolvovat 2 roky na střední škole, ale celkově existuje na 12 možností, jak se v Norsku vzdělávat.

Nejen vzdělávací systém je jiný, ale jsou tu velmi odlišné klimatické podmínky, bohaté přírodní zdroje, malé osídlení, obrovské sociální výhody apod.

Jiný je i přístup norských sester a ošetřovatelského personálu ke klientům. Hraje v tom roli i nadstandardní počet pracovníků v ošetřovatelských týmech. Klienti jsou v sociálních zařízeních neustále aktivizováni, volí se fyzický kontakt, vnímají se psychické potřeby klienta. Prvořadou je tu i prevence úrazů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. To vše je skryto pod pojmem ergonomie. Kurzem prošli i naši studenti.

 

Norský ergonomický přístup

Klient, který potřebuje umístit, čeká v Norsku maximálně 14 dnů a dostává 1 lůžkový pokoj. Ve všech zařízeních se klade důraz na vhodné společenské místnosti, pracovní terapii a muzikoterapii. Personál s klienty obědvá.

Prvořadou je i hygiena, stále jsou po ruce dezinfekční prostředky. V domácí péči, která probíhá i vícekrát denně se nosí jednorázové zástěry, rukavice a holínky. Pro přesun klientů se používá elevátor, který mají lidé i ve svých domovech. Sestry z HomeCare dojíždějí do domovů a jsou vybaveny univerzálními klíči od schránek, takže vstup do objektu je bezproblémový a nemusí nikdo asistovat. U nás takto zajištěné služby chybí a až o 30 % osob nemocných s postižením by při takové péči mohlo zůstat doma. Domácí péče je monitorována, a tak se nemůže stát, že třeba nikdo nepřijde anebo svoji práci provede v minimálním čase, terénní práce jsou sledovány, monitorují se časy příchodů a odchodů od klientů. K výkonům v domácí péči patří převazy, hygiena, podávání léků a také komunikace. A vše hradí v Norsku stát. Klient má být spokojený a cítit se jako doma, ať již je kdekoli. Fotografie z mládí, oblíbené předměty včetně šperků mají lidé s sebou. I personál jinak vnímá starce při pohledu na obrázky z jejich mládí. Veškeré kompenzační pomůcky jsou okamžitě k dispozici.

 

A co u nás především chybí?

Motivovaný pečovatelský personál, služby na kvalitní úrovni, kontrola práce. Jistě by se dalo napsat mnohé, ale všechno je nejen o penězích, ale i o lidech.

Naši studenti převzali na semináři Europas Mobility, kde je stáž zaznamenána. Europas je dokladem po celou profesní kariéru.

 

Mgr. Eva Vaňurová

 

zpět na předchozí stránku

 

Novinky

Výpadek služeb o víkendu

Počínaje 14:00 v pátek 29.3. budou probíhat úpravy připojení školy do internetu. Z tohoto důvodu budou průběžně nedostupné všechny služby školy = Bakaláři, Objednávání obědů, Přístup do e-mailu. Vše by mělo být vyřešeno během víkendu. Děkujeme za pochopení.

Podání přihlášek ke studiu

Studijní oddělení přijímá přihlášky ke studiu do 1. ročníků všech studijních oborů denně do čtvrtka 28. února 2019 do 16 hodin.

Výsledky přijímaček nanečisto

Výsledky přijímaček nanečisto byly rozeslány. Pokud k Vám nedorazily, ozvěte se na adresu siklova@szs-ruska.cz.

Sdělení zákonným zástupcům

Počínaje školním rokem 2018/2019 dochází ke změně v organizaci předávání informací o žácích prostřednictvím třídních schůzek. Další informace naleznete v záložce Aktuality.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz