Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Holistický přístup v péči o seniory

„Holistický přístup v péči o seniory“ je název projektu, který byl realizován na naší škole opět v rámci programu Leonardo da Vinci, a to v letech 2011 - 2013. Tímto projektem jsme navázali na osvědčenou dlouhodobou spolupráci s našimi norskými partnery.

 

Průběh stáží

Stáže studentů proběhly ve třech bězích v domově seniorů ve městě Laerdal a zúčastnilo se jich 19 studentů oboru zdravotnický asistent.

Tato odborná sedmnáctidenní stáž probíhala nejen ve vlastním domově seniorů, ale i v domácí péči, která pod tuto instituci spadá. Naši stážisté se v průběhu celého pobytu zajímali, jakým způsobem jsou uspokojovány biologické, sociální, psychologické i spirituální potřeby norských seniorů.

Pracovali jednotlivě pod dozorem norského ošetřovatelského personálu, poskytovali ošetřovatelskou péči, starali se o aktivizaci klientů, učili se používat zařízení, sloužící k manipulaci imobilních klientů, a hlavně nasávali vše nové, co se jim zde nabízelo.

 

Holistický přístup

Během celé stáže studenti zpracovávali konkrétní témata, která se týkala holistického přístupu a se svými poznatky seznámili svoje spolužáky, učitele, naše norské partnery a ošetřovatelský personál v angličtině formou prezentace na závěrečném evaluačním semináři poslední den jejich stáže v Norsku.

Po návratu domů proběhlo vždy evaluační setkání jak s vedením školy, tak i se členy předmětové komise ošetřovatelství. Zde žáci seznámili se svými prezentacemi vyučující odborných předmětů, kterým rovněž odpovídali na dotazy, týkající se nejen jejich prezentace, ale i celé stáže.

 

Dojmy stážistů a norských partnerů

A jaké byly dojmy stážistů? Vždy pozitivní! Hodně srovnávali a zjistili, že naše zdravotnictví nezaostává v uspokojování biologických potřeb klientů, ale máme co vylepšovat po stránce přístupu k potřebám ostatním, zvláště psychickým.

Studenti nás o průběhu svého pobytu pravidelně informovali a posílali zprávy, ve kterých bezprostředně popisují své dojmy a zážitky.

Byli jsme velice potěšení skutečností, že norský ošetřovatelský personál vysoce ocenil teoretické vědomosti stážistů i jejich ošetřovatelské dovednosti. Dokonce náměstkyně ošetřovatelské péče tohoto domova nabídla studentům pracovní místa po absolvování naší školy!

Co k tomu dodat? Jsme na naše studenty moc hrdí a hlavně se všem pedagogům touto formou vrátilo vše, co do studentů po dobu jejich studia investovali. Nezanedbatelná je i skutečnost, že jsme si i se studenty uvědomili, že jsou naprosto konkurenceschopní na celoevropském trhu práce. I když je tato informace docela známá, v danou chvíli měla úplně jinou dimenzi…

 

RNDr. Dagmar Kenkušová, Mgr. Patrik Burda

 

informace o projektu Leonardo da Vinci

 

Novinky

Termíny ZNT, opravných a rozdílových zkoušek

V záložce Aktuality naleznete termíny zkoušek za školní rok 2018 - 19.

Termíny ZNZ a OZ - přesun na srpen

Vzhledem k tomu, že od soboty budou ve škole probíhat bourací práce a bude zde zvýšený hluk a prašnost, přesouvají se všechny ZNT, opravné a rozdílové zkoušky na poslední týden v srpnu od 26. 8. 2019. Termíny budou vyvěšeny na stránkách školy a v recepci příští týden.

Podzimní maturity

Podepsání protokolu a výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na podzim 2019 je povinné a možné již od 26.6.2019 do 4.7.2019.

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na zástupce za plnoleté žáky a zástupce  neplnoletých žáků. Návrhy na kandidáty posílejte na mailovou adresu Mgr. Šiklové do konce července.

3. kolo přijímacího řízení - sociální činnost

Dne 20. 6. 2019 vyhlásila ředitelka školy  3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obor sociální činnost. Více informací Přijímací řízení - Obecné informace.


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz