Náš kalendář

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

pro zvětšení klikněte na foto

Facebook

 

Projekty opatřené tímto logem byly podpořeny Městskou částí Praha 10.

Spolupráce s MČ Praha 10

Zaměstnání ve zdravotnictví 

Naši sponzoři


http://www.linet.com/cs/ 

 

Český Univerzitní Institut 

 

 AWIGO s.r.o

 

Natur Comfort NP s.r.o.

 

najdete nás na facebooku
 

Odborná stáž v Norsku 2014

Úvodní šestnáctidenní zahraniční stáž v rámci projektu Erasmus+ se uskutečnila 25.9.-11.10.2014 v norském přímořském městě Forde. Zúčastnilo se jí pět žákyň oboru Zdravotnický asistent a tři žákyně oboru Ošetřovatel.

 

Průběh stáže

V prvním týdnu stážistky vykonávaly ošetřovatelskou péči na různých odděleních v Domově seniorů ve Forde. V tom následujícím prováděly odborné ošetřovatelské výkony v domácí péči a denním stacionáři, který zabezpečoval péči klientům s mentálním onemocněním.

Náš norský partner nám také zajistil exkurzi v operačním středisku záchranné služby, kde jsme měly možnost si prohlédnout i jejich vrtulník a diskutovat s lékařem posádky, která měla pohotovostní službu.

Navíc se naše žákyně zúčastnily kurzu ergonomie, kde se dozvěděly, jaké pomůcky a pracovní postupy využívají zdravotníci v Norsku, aby si chránili svoje zdraví, hlavně pohybový aparát. Absolvovaly zde i praktický nácvik nejdůležitějších technik při manipulaci s klientem. 

Svoje poznatky a nové zkušenosti prezentovaly stážistky na závěrečném evaluačním semináři, kterého se zúčastnili, jak doprovázející pedagogové, tak norští partneři. Na závěr obdržely Europass Mobility, ve kterém jsou tato stáž a její dosažené výsledky zaznamenány. Tímto certifikátem se budou moci prokazovat ve své profesní kariéře.

Zprávy o průběhu stáže a fotografie naleznete v aktualitách: Pozdrav z Norska a Pozdrav z Norska č.2

 

Účastnice po návratu předaly získané poznatky jak spolužákům, tak vyučujícím

Se specifiky ošetřovatelské péče v Norsku seznámily žákyně svoje spolužáky na teoretických hodinách ošetřovatelství i na odborné praxi. Dále vystoupily se svými odbornými prezentacemi na předmětové komisi ošetřovatelství, kde byli přítomni všichni vyučující odborných předmětů. Nové poznatky nepřivezly jen žákyně, ale i Mgr. Radka Líbalová, která žákyně po celou dobu stáže odborně vedla.

Díky tomuto odbornému pobytu dojde zajisté ke zkvalitnění výuky odborných předmětů i obohacení našeho ŠVP.

 

RNDr. Dagmar Kenkušová

 

Norsko 2014

 

Novinky

Výsledky přijímacího řízení - obor Ošetřovatel

Dnes 23. dubna 2019 byly zvěřejněny výsledky přijímacího řízení pro obor Ošetřovatel. Naleznete je v záložce Přijímací řízení - Výsledky

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Informace o kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách a pravděpodobný termín konání kurzu nalezneta v záložce O studiu.

Jazykový kurz do Velké Británie

Naše škola pořádá za finanční podpory MHMP jazykový kurz do Velké Británie. Další informace viz. Aktuality.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce uchazečů o přijetí do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020. Věnujte prosím pozornost důležitému sdělení ředitelky školy (Přijímací řízení).


Více novinek >>
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Ruská, Praha 10, sekretariat(zavinac)szs-ruska.cz